About_Birgit_Öberg

Birgit Öberg

Bild på Hervor Sjödin

Birgit Öberg växte upp i Ådalen, blev språklärare och, efter många år utomlands, lärare i interkulturell kommunikation.


Hon har tidigare skrivit Olika syn på saken (1997), en bok om kulturella skillnader och Käre Broder Konrad (2002), en berättelse om en Nordingråfamilj i början av 1900-talet.

Bokomslag Sågspår

Sågspår


Bokomslag Sågspår

Olika syn på saken (1997)

Interkulturell kommunikation är en djungel av olika sätt att hälsa, tala och signalera grupptillhörighet t ex genom klädsel. Det finns vanor, regler, tradioner och tabun som kan vara svåra att förstå när man möter människor från andra kulturer. Var gör man vad? Och hur vet man om man gör rätt eller fel?


Denna handbok om kulturmöten och kulturella skillnader vänder sig till alla som i arbetet reser utomlands eller har många kontakter med utländska besökare.

I sin bok använder Birgit Öberg trädet som arbetsmodell, hon talar om kulturträdet. Kulturträdet har sina rötter i bl a geografi, historia, religion och traditioner.


Genom kulturträdets stam löper den osynliga kulturen i form av människors erfarenheter, värderingar och attityder. I kronan återfinns den mer påtagliga kulturen, bl a språk, tonfall, gester, tidsuppfattning, revirkänsla och könsrollsuppfattning.


Birgit Öberg har själv rik erfarenhet av utlandsboende. För den här boken har hon också intervjuat ett stort antal utlandssvenskar som berättat om hur de ställts inför de mest oväntade situationer. Deras berättelser används hela tiden som illustrationer till de resonemang som förs i boken.

Käre broder Konrad (2002)